കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
അപ്ഡേറ്റ് ഫോറെക്സ് വിനിമയ നിരക്ക്: 26/02/2020 00:09

വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ലെബനീസ് പൌണ്ട് (LBP) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

ചെക്ക് - ലെബനീസ് പൌണ്ട് വില ഇപ്പോൾ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ന് 26 ഫെബ്രുവരി 2020
ചെക്ക് - ലെബനീസ് പൌണ്ട് വില ഇപ്പോൾ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ന് 26 ഫെബ്രുവരി 2020

00:09:50 (59 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിദേശനാണ്യ നിരക്ക് അപ്ഡേറ്റ്)

1 CZK = 64.83 LBP
1 LBP = 0.02 CZK

ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് - എല്ലാ കറൻസികളുടെയും തത്സമയ വിനിമയ നിരക്ക്. ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ 1 ചെക്ക് മുതൽ 64.83 ലെബനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക്. ചെക്ക് നിരക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ കാണുക. നിലവിലെ വിനിമയ നിരക്ക് സൈറ്റിൽ എത്രയും വേഗം ലഭ്യമാണ്.

ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ്ങ് ചാർട്ട് ലെബനീസ് പൌണ്ട് - ചെക്ക് ജീവിക്കാൻ, 26 ഫെബ്രുവരി 2020

ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ്ങ് ചാർട്ട് ചെക്ക് ലേക്ക് ലെബനീസ് പൌണ്ട് ജീവിക്കാൻ, 26 ഫെബ്രുവരി 2020

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെക്ക് മുതൽ ലെബനീസ് പൌണ്ട് വരെ 26 ഫെബ്രുവരി 2020. വിനിമയ നിരക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിനായി പേജിന്റെ മുകളിലുള്ള ചാർട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. ചാർട്ടിലെ എല്ലാ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാറ്റങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനാകും. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിന് ഫോറെക്‌സിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ചെക്ക് ഗ്രാഫ് നിരന്തരം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു.

മാറ്റുക ചെക്ക് ലേക്ക് ലെബനീസ് പൌണ്ട് ചെക്ക് ലേക്ക് ലെബനീസ് പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് ലേക്ക് ലെബനീസ് പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങ് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ലെബനീസ് പൌണ്ട് ആ നിമിഷത്തിൽ

ഓരോ മിനിറ്റിലും ഞങ്ങൾ ചെക്ക് മുതൽ ലെബനീസ് പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് കണ്ടെത്തുന്നു. ഈ നിമിഷത്തിൽ ചെക്ക് (CZK) ലെബനീസ് പൌണ്ട് എന്നതിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ചെക്ക് ന്റെ മിനിറ്റിൽ ഓരോ വിനിമയ നിരക്കും ലെബനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് 10 മിനിറ്റ് പട്ടികയിൽ. ഓരോ മിനിറ്റിലും വിനിമയ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് സൗകര്യപ്രദമാണ്.

00:00 23:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00
64.83 64.83 64.85 65.13 65.11 65.18 65.17 65.19 65.11 65.16

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങ് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ലെബനീസ് പൌണ്ട് അവസാന മണിക്കൂറിൽ ട്രേഡിങ്ങ്

ചെക്ക് ൽ ലെബനീസ് പൌണ്ട് എന്നതിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും കാണാനാകും. ചെക്ക് അവസാന മണിക്കൂറിൽ -0.02 LBP കുറഞ്ഞു. ചെക്ക് ന്റെ 10 മണിക്കൂർ ലെബനീസ് പൌണ്ട് ലേക്ക് ഓരോ മണിക്കൂറിലും പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൈറ്റ് ഒരു പട്ടിക കാണിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ 10 മണിക്കൂറിനുള്ള മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.

21:00 15:00
65.13 65.16

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങ് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ലെബനീസ് പൌണ്ട് ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് 26 ഫെബ്രുവരി 2020

00:00
64.83