കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
അപ്ഡേറ്റ് ഫോറെക്സ് വിനിമയ നിരക്ക്: 23/02/2020 05:17

വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ (NZD) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

ചെക്ക് - ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ വില ഇപ്പോൾ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ന് 23 ഫെബ്രുവരി 2020
ചെക്ക് - ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ വില ഇപ്പോൾ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ന് 23 ഫെബ്രുവരി 2020

05:17:15 (59 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിദേശനാണ്യ നിരക്ക് അപ്ഡേറ്റ്)

1 CZK = 0.07 NZD
1 NZD = 14.67 CZK

1 ചെക്ക് എന്നതിനായുള്ള ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ 0.07 NZD നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ 30 സെക്കൻഡിലും ഒരിക്കൽ, ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു. ചെക്ക് നിരക്ക് ഓൺ‌ലൈനിൽ കാണിക്കുന്നു. ചെക്ക് ൽ നിന്ന് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ഫോറെക്സിലെ നിരക്ക് വ്യത്യസ്ത സമയത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ്ങ് ചാർട്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ - ചെക്ക് ജീവിക്കാൻ, 23 ഫെബ്രുവരി 2020

ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ്ങ് ചാർട്ട് ചെക്ക് ലേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ജീവിക്കാൻ, 23 ഫെബ്രുവരി 2020

ചെക്ക് മുതൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചാർട്ട് 23 ഫെബ്രുവരി 2020 എന്നതിലെ വിനിമയ നിരക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്. വിനിമയ നിരക്ക് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നതിനായി പേജിന്റെ മുകളിലുള്ള ചാർട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. ചെക്ക് മുതൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക് വരെ ചാർട്ടിലെ ടൂൾ‌ടിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ചാർട്ട് യാന്ത്രികമായി അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു.

മാറ്റുക ചെക്ക് ലേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ചെക്ക് ലേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് ലേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങ് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ആ നിമിഷത്തിൽ

ചെക്ക് മുതൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ വരെയുള്ള ചരിത്രം ഓരോ മിനിറ്റിലും. ചെക്ക് (CZK) ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ലേക്ക് ഈ നിമിഷം - 0.0000 NZD. പട്ടിക ഓരോ മിനിറ്റിലും ചെക്ക് മുതൽ ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ നിരക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. സൈറ്റിലെ മിനിറ്റ് നിരക്കിൽ വിവരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നു.

04:00 03:00 02:00 01:00 23:00 22:00 21:00 20:00
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങ് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ അവസാന മണിക്കൂറിൽ ട്രേഡിങ്ങ്

എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ മണിക്കൂറിലും കാണാൻ കഴിയും. ഈ മണിക്കൂറിൽ ചെക്ക് (CZK) ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ലേക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ചെക്ക് ന്റെ ഒരു മണിക്കൂറിന് വിനിമയ നിരക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ലേക്ക് 10 മണിക്കൂർ. മണിക്കൂറിൽ ചെക്ക് ന്റെ മൂല്യങ്ങൾ പട്ടികയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വ്യത്യാസം കാണാൻ സൗകര്യപ്രദമാണ്.

01:00
0.07

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങ് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് 23 ഫെബ്രുവരി 2020

04:00
0.07