കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
അപ്ഡേറ്റ് ഫോറെക്സ് വിനിമയ നിരക്ക്: 17/05/2022 04:06

വിനിമയ നിരക്ക് യൂറോ (EUR) ലേക്ക് ലിബിയൻ ദിനാർ (LYD) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

യൂറോ - ലിബിയൻ ദിനാർ വില ഇപ്പോൾ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ന് 17 മേയ് 2022
യൂറോ - ലിബിയൻ ദിനാർ വില ഇപ്പോൾ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ന് 17 മേയ് 2022

04:06:04 (59 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിദേശനാണ്യ നിരക്ക് അപ്ഡേറ്റ്)

1 EUR = 5.05 LYD
1 LYD = 0.20 EUR

വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ഉറവിടം ഫോറെക്സ് എക്സ്ചേഞ്ചാണ്. ഫോറെക്സ്: യൂറോ മുതൽ ലിബിയൻ ദിനാർ വിനിമയ നിരക്ക് - 5.05. യൂറോ നിരക്ക് ലിബിയൻ ദിനാർ ഓരോ 30 സെക്കൻഡിലും അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു. തൽക്ഷണം യൂറോ മുതൽ ലിബിയൻ ദിനാർ വിനിമയ നിരക്ക്.

ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ്ങ് ചാർട്ട് ലിബിയൻ ദിനാർ യൂറോ ചെയ്തത് ജീവിക്കാൻ 17 മേയ് 2022

ഫോറെക്സ് ട്രേഡിങ്ങ് ചാർട്ട് യൂറോ ലേക്ക് ലിബിയൻ ദിനാർ ജീവിക്കാൻ, 17 മേയ് 2022

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ യൂറോ മുതൽ ലിബിയൻ ദിനാർ വരെ 17 മേയ് 2022. ഫോറെക്സിലെ വിനിമയ നിരക്ക് ഫലപ്രദമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്, ഞങ്ങൾ അത് ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നു. ചാർട്ടിലെ കൃത്യമായ യൂറോ നിരക്ക് നിങ്ങൾ ഹോവർ ചെയ്താൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. യൂറോ ൽ ലിബിയൻ ദിനാർ ലേക്ക് മാറ്റങ്ങളുടെ ഗ്രാഫ് നിരന്തരം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

മാറ്റുക യൂറോ ലേക്ക് ലിബിയൻ ദിനാർ യൂറോ ലേക്ക് ലിബിയൻ ദിനാർ വിനിമയ നിരക്ക് യൂറോ ലേക്ക് ലിബിയൻ ദിനാർ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങ് യൂറോ (EUR) ലേക്ക് ലിബിയൻ ദിനാർ ആ നിമിഷത്തിൽ

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ മിനിറ്റിന് വിനിമയ നിരക്ക്. യൂറോ (EUR) ലിബിയൻ ദിനാർ നിരക്കിന്റെ വർദ്ധനവ് ഈ നിമിഷത്തിൽ - 0.0002 LYD. അവസാന മിനിറ്റുകളിലെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്നതിന് അവസാന 10 മിനിറ്റ് മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.

04:05 04:04 04:03 04:02 04:01 04:00 03:59 03:58 03:57 03:56
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങ് യൂറോ (EUR) ലേക്ക് ലിബിയൻ ദിനാർ അവസാന മണിക്കൂറിൽ ട്രേഡിങ്ങ്

ഞങ്ങൾ മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് വിനിമയ നിരക്ക് കാണിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് യൂറോ (EUR) ലിബിയൻ ദിനാർ നിരക്കിന്റെ വർദ്ധനവ് - 0.0018 LYD. ഓരോ മണിക്കൂറിലും യൂറോ മുതൽ ലിബിയൻ ദിനാർ നിരക്കുകൾ പട്ടിക കാണിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ 10 മണിക്കൂറിനുള്ള മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്.

04:02 03:56 03:50 03:44 03:38 03:32 03:26 03:20 03:14 03:08
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.06 5.05

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ്ങ് യൂറോ (EUR) ലേക്ക് ലിബിയൻ ദിനാർ ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് 17 മേയ് 2022

04:05 03:05 02:05 01:05 00:05 23:05 22:04 21:04 20:04 19:04
5.05 5.05 5.05 5.04 5.04 5.04 5.05 5.04 5.05 5.04