കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
ന് യുഎൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ ഡാറ്റ 19/02/2020 00:30

ചെക്ക് ലേക്ക് ഇറാക്കി ദിനാർ വിനിമയ നിരക്ക്

ചെക്ക് ലേക്ക് ഇറാക്കി ദിനാർ വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന്. ഇന്ന് ഇറാക്കി ദിനാർ എന്നതിന്റെ ചെക്ക് മൂല്യം.

ചെക്ക് ലേക്ക് ഇറാക്കി ദിനാർ വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന്


1 ചെക്ക് (CZK) സമം 51.78 ഇറാക്കി ദിനാർ (IQD)
1 ഇറാക്കി ദിനാർ (IQD) സമം 0.019311 ചെക്ക് (CZK)

ചെക്ക് മുതൽ ഇറാക്കി ദിനാർ വരെയുള്ള യഥാർത്ഥ വിനിമയ നിരക്ക്. ചെക്ക് നെ ഇറാക്കി ദിനാർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ശരാശരി മൂല്യം സൈറ്റ് കാണിക്കുന്നു. ഓപ്പൺ സോഴ്‌സുകളിൽ നിന്നുള്ള വിനിമയ നിരക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ. ചെക്ക് മുതൽ ഇറാക്കി ദിനാർ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ബാങ്കുകളുടെയും അവയുടെ നിലവിലെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ്.

വിദേശ വിനിമയ നിരക്ക് അപ്ഡേറ്റ് 19/02/2020 യുഎൻ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്.

1 ചെക്ക് ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ ബാങ്കിലെ 51.78 ഇറാക്കി ദിനാർ ന് തുല്യമാണ്. 1 ചെക്ക് 0.23 ഇറാക്കി ദിനാർ ഇന്ന് ഒരു പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ ബാങ്കിൽ ഉയർന്നു. ഇന്ന്, ചെക്ക് യൂറോപ്പിലെ ഇറാക്കി ദിനാർ നെതിരെ വിനിമയ നിരക്ക് ഉയർന്നു. 1 ചെക്ക് ന്റെ വില ഇന്ന് 51.78 ഇറാക്കി ദിനാർ ന് തുല്യമാണ്, യൂറോപ്യൻ ബാങ്കായി സ്ഥാപിതമായ രാജ്യം.

മാറ്റുക ചെക്ക് ലേക്ക് ഇറാക്കി ദിനാർ ചെക്ക് ലേക്ക് ഇറാക്കി ദിനാർ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ ചെക്ക് ലേക്ക് ഇറാക്കി ദിനാർ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ചെക്ക് ലേക്ക് ഇറാക്കി ദിനാർ വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന് അത് 19 ഫെബ്രുവരി 2020

ചെക്ക് മുതൽ ഇറാക്കി ദിനാർ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിരവധി ദിവസങ്ങളിൽ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക് മുതൽ ഇറാക്കി ദിനാർ വരെയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സൈറ്റിലെ പട്ടികയിൽ‌ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെക്ക് മുതൽ ഇറാക്കി ദിനാർ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു; കൂടുതൽ സമയത്തേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം 1992 മുതൽ ചെക്ക് മുതൽ ഇറാക്കി ദിനാർ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ചലനാത്മകത മനസിലാക്കുന്നത് ചെക്ക് ന്റെ ഇറാക്കി ദിനാർ ലേക്ക് നാളത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകും.

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
19.02.2020 52.088409 0.232364
18.02.2020 51.856045 -0.300601
17.02.2020 52.156645 0.211309
16.02.2020 51.945336 -
15.02.2020 51.945336 -0.406322
ചെക്ക് (CZK)

1 ചെക്ക് നിങ്ങൾ 51.78 ഇറാക്കി ദിനാർ. 5 ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്കിൽ 258.92 ഇറാക്കി ദിനാർ. 10 ചെക്ക് മുതൽ ഇറാക്കി ദിനാർ വരെയുള്ള വില ഇപ്പോൾ 517.84. 25 ചെക്ക് മുതൽ ഇറാക്കി ദിനാർ വരെയുള്ള വില ഇപ്പോൾ 1 294.60. 1 ചെക്ക് ഇന്നത്തെ ദേശീയ ബാങ്കിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് 51.78 ഇറാക്കി ദിനാർ ന് തുല്യമാണ്. 1 ചെക്ക് 0.23 ഇറാക്കി ദിനാർ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ബാങ്കിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായി .

1 CZK 5 CZK 10 CZK 25 CZK 50 CZK 100 CZK 250 CZK 500 CZK
51.78 IQD 258.92 IQD 517.84 IQD 1 294.60 IQD 2 589.20 IQD 5 178.40 IQD 12 946.01 IQD 25 892.01 IQD
ഇറാക്കി ദിനാർ (IQD)

വിനിമയ നിരക്കിൽ 100 ഇറാക്കി ദിനാർ ന്റെ വില 1.93 ചെക്ക്. 500 IQD എന്നതിനായി നിങ്ങൾ 9.66 ചെക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് . 1 000 ഇറാക്കി ദിനാർ വിനിമയ നിരക്കിൽ 19.31 ചെക്ക്. 48.28 ചെക്ക്, 2 500 ഇറാക്കി ദിനാർ ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്കിൽ. ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന് ഇറാക്കി ദിനാർ നെതിരെ ഉയർന്നു. 1 ചെക്ക് ന് ഇപ്പോൾ 51.78 ഇറാക്കി ദിനാർ - ദേശീയ ബാങ്കിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക്.

100 IQD 500 IQD 1 000 IQD 2 500 IQD 5 000 IQD 10 000 IQD 25 000 IQD 50 000 IQD
1.93 CZK 9.66 CZK 19.31 CZK 48.28 CZK 96.55 CZK 193.11 CZK 482.77 CZK 965.55 CZK