കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
ന് യുഎൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ ഡാറ്റ 26/02/2020 07:30

ചെക്ക് ലേക്ക് ഖത്തറിലെ ഡോളര് വിനിമയ നിരക്ക്

ചെക്ക് ലേക്ക് ഖത്തറിലെ ഡോളര് വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന്. ഇന്ന് ഖത്തറിലെ ഡോളര് എന്നതിന്റെ ചെക്ക് മൂല്യം.

ചെക്ക് ലേക്ക് ഖത്തറിലെ ഡോളര് വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന്


1 ചെക്ക് (CZK) സമം 0.16 ഖത്തറിലെ ഡോളര് (QAR)
1 ഖത്തറിലെ ഡോളര് (QAR) സമം 6.38 ചെക്ക് (CZK)

ചെക്ക് ഖത്തറിലെ ഡോളര് ലെ വില, ഇന്ന് യഥാർത്ഥ വിനിമയ നിരക്ക്. ചെക്ക് മുതൽ ഖത്തറിലെ ഡോളര് വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്നു. ചെക്ക് നെ ഖത്തറിലെ ഡോളര് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ശരാശരി മൂല്യം സൈറ്റ് കാണിക്കുന്നു. ബാങ്കുകളിലെ എല്ലാ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ official ദ്യോഗിക ചെക്ക് മുതൽ ഖത്തറിലെ ഡോളര് ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്.

വിദേശ വിനിമയ നിരക്ക് അപ്ഡേറ്റ് 26/02/2020 യുഎൻ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്.

വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് ലേക്ക് ഖത്തറിലെ ഡോളര് ഫോറെക്സ് ഫാക്ടറിയിലാണ്

1 ചെക്ക് ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ ബാങ്കിലെ 0.16 ഖത്തറിലെ ഡോളര് ആണ്. 1 ചെക്ക് 0.001048 ഖത്തറിലെ ഡോളര് ഇന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് യൂറോപ്പിൽ കൂടുതൽ ചെലവേറിയതായി. ചെക്ക് യൂറോപ്യൻ കറൻസി വിനിമയ നിരക്കനുസരിച്ച് ഖത്തറിലെ ഡോളര് നെ അപേക്ഷിച്ച് വിനിമയ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്. 1 ചെക്ക് ന് ഇപ്പോൾ 0.16 ഖത്തറിലെ ഡോളര് - യൂറോപ്യൻ ബാങ്കിന്റെ നിരക്ക്.

മാറ്റുക CZK/QAR = 0.16
മാറ്റുക QAR/CZK = 23.23
ഫോറെക്സ് വിനിമയ നിരക്ക് അപ്ഡേറ്റ് 26/02/2020
മാറ്റുക ചെക്ക് ലേക്ക് ഖത്തറിലെ ഡോളര് ചെക്ക് ലേക്ക് ഖത്തറിലെ ഡോളര് ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ ചെക്ക് ലേക്ക് ഖത്തറിലെ ഡോളര് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ചെക്ക് ലേക്ക് ഖത്തറിലെ ഡോളര് വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന് അത് 26 ഫെബ്രുവരി 2020

ചെക്ക് മുതൽ ഖത്തറിലെ ഡോളര് വരെയുള്ള ചലനാത്മകത നിരവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചലനാത്മകത മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ചെക്ക് ന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് ഖത്തറിലെ ഡോളര് മായി താരതമ്യം ചെയ്യുക. ചെക്ക് മുതൽ ഖത്തറിലെ ഡോളര് വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു; കൂടുതൽ സമയത്തേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം 1992 മുതൽ ചെക്ക് മുതൽ ഖത്തറിലെ ഡോളര് വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. ചലനാത്മകത മനസിലാക്കുന്നത് ചെക്ക് ന്റെ ഖത്തറിലെ ഡോളര് ലേക്ക് നാളത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് മനസിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം നൽകും.

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
26.02.2020 0.155758 0.001048
25.02.2020 0.154711 -0.001637
24.02.2020 0.156348 -0.001133
23.02.2020 0.157481 -
22.02.2020 0.157481 0.001455
ചെക്ക് (CZK)

10 ചെക്ക് നിങ്ങൾ 1.57 ഖത്തറിലെ ഡോളര്. 50 ചെക്ക് ഓരോ ഖത്തറിലെ ഡോളര് വാങ്ങാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ 7.83 QAR. 100 ചെക്ക് ഓരോ ഖത്തറിലെ ഡോളര് വാങ്ങാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ 15.67 QAR. 250 ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്കിൽ 39.17 ഖത്തറിലെ ഡോളര്. 1 ചെക്ക് ഇന്ന് 0.16 ഖത്തറിലെ ഡോളര് ആണ് ദേശീയ ബാങ്കിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് അനുസരിച്ച്. 1 ചെക്ക് 0.001048 ഖത്തറിലെ ഡോളര് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രധാന ബാങ്കിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് ഉയർന്നു.

10 CZK 50 CZK 100 CZK 250 CZK 500 CZK 1 000 CZK 2 500 CZK 5 000 CZK
1.57 QAR 7.83 QAR 15.67 QAR 39.17 QAR 78.34 QAR 156.67 QAR 391.68 QAR 783.36 QAR
ഖത്തറിലെ ഡോളര് (QAR)

വിനിമയ നിരക്കിൽ 1 ഖത്തറിലെ ഡോളര് ന്റെ വില 6.38 ചെക്ക്. വിനിമയ നിരക്കിൽ 5 ഖത്തറിലെ ഡോളര് ന്റെ വില 31.91 ചെക്ക്. ചെക്ക് ലെ 10 ഖത്തറിലെ ഡോളര് ന്റെ വില ഇപ്പോൾ 10. വിനിമയ നിരക്കിൽ 25 ഖത്തറിലെ ഡോളര് ന്റെ വില 159.57 ചെക്ക്. ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന് ഖത്തറിലെ ഡോളര് നെതിരെ ഉയർന്നു. ഇന്ന്, 1 ചെക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ബാങ്കിൽ 0.16 ഖത്തറിലെ ഡോളര് ചെലവ്.

1 QAR 5 QAR 10 QAR 25 QAR 50 QAR 100 QAR 250 QAR 500 QAR
6.38 CZK 31.91 CZK 63.83 CZK 159.57 CZK 319.14 CZK 638.28 CZK 1 595.69 CZK 3 191.38 CZK