കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
ന് യുഎൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ ഡാറ്റ 19/08/2022 14:00

ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക്

ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് യൂറോ ലേക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന്. ഇന്ന് യൂറോ എന്നതിന്റെ ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് മൂല്യം.

ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് യൂറോ ലേക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന്


1 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് (GNF) സമം 0.000114 യൂറോ (EUR)
1 യൂറോ (EUR) സമം 8 775.66 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് (GNF)

ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള യഥാർത്ഥ വിനിമയ നിരക്ക്. കറൻസി നിരക്കുകൾ വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കറൻസി വിനിമയ നിരക്ക് ബാങ്കുകളുടെ വിനിമയ നിരക്ക് നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാനമാണ്. അനുകൂല വിനിമയ നിരക്കിലുള്ള ബാങ്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഞങ്ങളുടെ കറൻസി റഫറൻസ് സൈറ്റ് സ and ജന്യവും ദിവസേന അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

വിദേശ വിനിമയ നിരക്ക് അപ്ഡേറ്റ് 19/08/2022 യുഎൻ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്.

1 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ ബാങ്കിലെ 0.000114 യൂറോ ആണ്. 1 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ഇന്ന് ഒരു പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ ബാങ്കിൽ -0.0000003800339066167 യൂറോ ലേക്ക് കുറഞ്ഞു. ഇന്ന്, ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് യൂറോപ്പിൽ യൂറോ നെതിരെ മൂല്യത്തകർച്ച നടത്തി. 1 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ന്റെ വില ഇന്ന് 0.000114 യൂറോ ന് തുല്യമാണ്, യൂറോപ്യൻ ബാങ്കായി സ്ഥാപിതമായ രാജ്യം.

മാറ്റുക ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ലേക്ക് യൂറോ വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ന് അത് 19 ആഗസ്റ്റ് 2022

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സാമ്പിളിൽ കാണാൻ കഴിയും. സമീപകാലത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് മൂല്യങ്ങൾ പട്ടികയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് യൂറോ മായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി സ്വയം താരതമ്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സഹായ വിവരങ്ങൾ കാണുക. ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു; കൂടുതൽ സമയത്തേക്കുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം 1992 മുതൽ ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും.

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
19.08.2022 0.000113 -0.0000003800339066167
18.08.2022 0.000113 -0.0000011762840526312
17.08.2022 0.000115 0.0000012865309108236
16.08.2022 0.000113 -0.0000015997219628895
15.08.2022 0.000115 0.0000032284345248011
ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് (GNF)

10 000 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള വില ഇപ്പോൾ 1.14. 50 000 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് നിങ്ങൾ 5.70 യൂറോ. 100 000 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് മുതൽ യൂറോ വരെയുള്ള വില ഇപ്പോൾ 11.40. 250 000 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് വിനിമയ നിരക്കിൽ 28.49 യൂറോ. 1 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ഇന്നത്തെ ദേശീയ ബാങ്കിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് 0.000114 യൂറോ ന് തുല്യമാണ്. 1 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് -0.0000003800339066167 യൂറോ ഇന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രധാന ബാങ്കിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക് അനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു.

10 000 GNF 50 000 GNF 100 000 GNF 250 000 GNF 500 000 GNF 1 000 000 GNF 2 500 000 GNF 5 000 000 GNF
1.14 EUR 5.70 EUR 11.40 EUR 28.49 EUR 56.98 EUR 113.95 EUR 284.88 EUR 569.76 EUR
യൂറോ (EUR)

1 EUR എന്നതിനായി നിങ്ങൾ 8 775.66 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് . 5 EUR എന്നതിനായി നിങ്ങൾ 43 878.30 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് . 10 യൂറോ ഇപ്പോൾ 87 756.60 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക്. 25 യൂറോ വാങ്ങുന്നതിന് ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ 219 391.50 GNF. ഇന്ന്, ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് വിനിമയ നിരക്ക് യൂറോ നെതിരെ കുറഞ്ഞു. 1 ഗ്വിനിയ ഫ്രാങ്ക് ന് ഇപ്പോൾ 0.000114 യൂറോ - ദേശീയ ബാങ്കിന്റെ വിനിമയ നിരക്ക്.

1 EUR 5 EUR 10 EUR 25 EUR 50 EUR 100 EUR 250 EUR 500 EUR
8 775.66 GNF 43 878.30 GNF 87 756.60 GNF 219 391.50 GNF 438 782.99 GNF 877 565.98 GNF 2 193 914.95 GNF 4 387 829.91 GNF