കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
ന് യുഎൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ ഡാറ്റ 19/02/2020 00:35

മാറ്റുക ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്

ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് പരിവർത്തനം. ചെക്ക് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വിലയിൽ കറൻസി വിനിമയ വിപണിയിൽ.
10 ചെക്ക് = 6.76 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്

ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്കിന് എല്ലാ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ശരാശരി മൂല്യമുണ്ട്. ചെക്ക് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിലെ മാറ്റം ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്നു. ചെക്ക് നെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ശരാശരി മൂല്യം കാണിക്കുന്നു. 1 ചെക്ക് 0.68 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ആണ്. 1 ചെക്ക് ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 0.68 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ചെക്ക് നിരക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നെതിരെ 0 ഒരു ശതമാനം പോയിന്റിന്റെ നൂറിലൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

മാറ്റം
മാറ്റുക

വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്

മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ്, ചെക്ക് 0.62 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ്, ചെക്ക് 0.32 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് എന്നതിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. പത്ത് വർഷം മുമ്പ്, ചെക്ക് 0.78 0 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ന് വാങ്ങാം. ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സൗകര്യപ്രദമാണ്. -3.39% പ്രതിമാസം - ചെക്ക് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം. വർഷത്തിൽ, ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് -13.11% മാറ്റി.

മണിക്കൂർ ദിവസം ആഴ്ച മാസം 3 മാസം വർഷം 10 വർഷം
   വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് (EGP) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

കറൻസി കൺവേർട്ടർ ചെക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്

ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് (EGP)
10 ചെക്ക് 6.76 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്
50 ചെക്ക് 33.78 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്
100 ചെക്ക് 67.56 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്
250 ചെക്ക് 168.89 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്
500 ചെക്ക് 337.78 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്
1 000 ചെക്ക് 675.55 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്
2 500 ചെക്ക് 1 688.88 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്
5 000 ചെക്ക് 3 377.76 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്

ഇന്ന്, 6.76 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ന് 10 ചെക്ക്. കറൻസി കൺവെർട്ടർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നു 16.89 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് എന്നതിനായി 25 ചെക്ക്. ഇന്ന്, 50 ചെക്ക് 33.78 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്. 67.56 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നായി നിങ്ങൾക്ക് 100 ചെക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയും. . 250 ചെക്ക് നായുള്ള കറൻസി കൺവെർട്ടർ 168.89 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്. ഇന്ന്, 337.78 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ന് 500 ചെക്ക്.

   ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക്

ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ഇന്ന് അത് 19 ഫെബ്രുവരി 2020

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
19.02.2020 0.679522 0.0009 ↑
18.02.2020 0.678622 -0.006777 ↓
17.02.2020 0.685399 6.92 * 10-6
16.02.2020 0.685392 -
15.02.2020 0.685392 -0.001699 ↓

ഇന്ന് 19 ഫെബ്രുവരി 2020, 1 ചെക്ക് ചെലവ് 0.679522 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്. ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് 18 ഫെബ്രുവരി 2020 - 0.678622 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്. ചെക്ക് മുതൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വരെ 17 ഫെബ്രുവരി 2020 ന് 0.685399 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്. 16 ഫെബ്രുവരി 2020, 1 ചെക്ക് ചെലവ് 0.685392 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്. 15 ഫെബ്രുവരി 2020, 1 ചെക്ക് = 0.685392 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്.

   ചെക്ക് ലേക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ചെക്ക്, ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് കറൻസി ചിഹ്നങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും

ചെക്ക് കറൻസി ചിഹ്നം ചെക്ക് മണി ചിഹ്നം: Kč. ചെക്ക് സംസ്ഥാനം: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്. ചെക്ക് കറൻസി കോഡ് CZK. ചെക്ക് നാണയ: heller.

ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് കറൻസി ചിഹ്നം ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മണി ചിഹ്നം: £ (₤), ج.م. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് സംസ്ഥാനം: ഈജിപ്ത്. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് കറൻസി കോഡ് EGP. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നാണയ: piastre.