കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
ന് യുഎൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ ഡാറ്റ 25/02/2020 22:33

മാറ്റുക ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്

ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് പരിവർത്തനം. ചെക്ക് ഇപ്പോൾ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വിലയിൽ കറൻസി വിനിമയ വിപണിയിൽ.
100 ചെക്ക് = 3.31 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്

ചെക്ക് നെ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു. കറൻസി വിനിമയ നിരക്കിന് പ്രതിദിനം ശരാശരി മൂല്യമുണ്ട്. വിശ്വസനീയമായ ഡാറ്റാബേസുകളിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ൽ നിന്ന് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ. 1 ചെക്ക് ഇപ്പോൾ 0.033108 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ന് തുല്യമാണ്. 1 ചെക്ക് 0 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ഉയരുന്നു. 1 ചെക്ക് ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 0.033108 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

മാറ്റം
മാറ്റുക

വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്

ഒരു മാസം മുമ്പ്, ചെക്ക് 0.033408 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് എന്നതിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. ആറുമാസം മുമ്പ്, ചെക്ക് 0.035014 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ന് വിൽക്കാൻ കഴിയും. അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ്, ചെക്ക് 0.026553 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ന് വിൽക്കാൻ കഴിയും. ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ചാർട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും. -1.33% - ആഴ്ചയിൽ ചെക്ക് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ലേക്ക് മാറ്റം. മാസത്തിൽ, ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് -0.9% മാറ്റി.

മണിക്കൂർ ദിവസം ആഴ്ച മാസം 3 മാസം വർഷം 10 വർഷം
   വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് (GIP) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

കറൻസി കൺവേർട്ടർ ചെക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്

ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് (GIP)
100 ചെക്ക് 3.31 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്
500 ചെക്ക് 16.55 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്
1 000 ചെക്ക് 33.11 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്
2 500 ചെക്ക് 82.77 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്
5 000 ചെക്ക് 165.54 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്
10 000 ചെക്ക് 331.08 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്
25 000 ചെക്ക് 827.70 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്
50 000 ചെക്ക് 1 655.39 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്

ഇന്ന് 10 CZK = 0.33 GIP. 25 ചെക്ക് നായുള്ള കറൻസി കൺവെർട്ടർ 0.83 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്. 50 ചെക്ക് നായി നിങ്ങൾക്ക് 1.66 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വാങ്ങാം. . ഇന്ന്, 3.31 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ന് 100 ചെക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് 8.28 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ജിബ്രാൾട്ടർ ൽ അവ 250 ചെക്ക്. ഇന്ന്, 16.55 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ന് 500 ചെക്ക്.

   ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക്

ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് ഇന്ന് അത് 25 ഫെബ്രുവരി 2020

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
26.02.2020 0.032915 7.71 * 10-5
25.02.2020 0.032838 -0.000409 ↓
24.02.2020 0.033247 -0.000124 ↓
23.02.2020 0.033371 -
22.02.2020 0.033371 0.000123 ↑

26 ഫെബ്രുവരി 2020, 1 ചെക്ക് = 0.032915 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്. ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെ 25 ഫെബ്രുവരി 2020 ന് 0.032838 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്. 24 ഫെബ്രുവരി 2020, 1 ചെക്ക് = 0.033247 ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട്. ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് നിരക്ക് ൽ 23.02.2020. ചെക്ക് മുതൽ ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വരെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിനിമയ നിരക്ക് 25.02.2020 എന്നതിലായിരുന്നു.

   ചെക്ക് ലേക്ക് ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ചെക്ക്, ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് കറൻസി ചിഹ്നങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും

ചെക്ക് കറൻസി ചിഹ്നം ചെക്ക് മണി ചിഹ്നം: Kč. ചെക്ക് സംസ്ഥാനം: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്. ചെക്ക് കറൻസി കോഡ് CZK. ചെക്ക് നാണയ: heller.

ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് കറൻസി ചിഹ്നം ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് മണി ചിഹ്നം: £ (₤). ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് സംസ്ഥാനം: ജിബ്രാൾട്ടർ. ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് കറൻസി കോഡ് GIP. ജിബ്രാൾട്ടർ പൗണ്ട് നാണയ: ചില്ലിക്കാശും.