കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
ന് യുഎൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ ഡാറ്റ 25/02/2020 18:15

മാറ്റുക ചെക്ക് ലേക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ

ചെക്ക് ലേക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ പരിവർത്തനം. ചെക്ക് ഇപ്പോൾ കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ വിലയിൽ കറൻസി വിനിമയ വിപണിയിൽ.
1 ചെക്ക് = 4.38 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ

ചെക്ക് നെ കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു. എല്ലാ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളും ബാങ്കുകളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് കറൻസി വിനിമയ നിരക്കിന്റെ റഫറൻസാണ്. 1 ചെക്ക് 0 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ഉയർന്നു. ഇന്ന് ചെക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ലേക്ക് ഉയരുന്നു. ചെക്ക് നിരക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ നെതിരെ 0 ഒരു ശതമാനം പോയിന്റിന്റെ നൂറിലൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

മാറ്റം
മാറ്റുക

വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് ലേക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ

ഒരു മാസം മുമ്പ്, ചെക്ക് 4.40 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ എന്നതിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ്, ചെക്ക് 4 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ന് വാങ്ങാം. അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ്, ചെക്ക് 4.12 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ന് വിൽക്കാൻ കഴിയും. വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചാർട്ട് പേജിലുണ്ട്. -1.61% - ആഴ്ചയിൽ ചെക്ക് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിൽ കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ലേക്ക് മാറ്റം. വർഷത്തിൽ, ചെക്ക് ലേക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ വിനിമയ നിരക്ക് 1.92% മാറ്റി.

മണിക്കൂർ ദിവസം ആഴ്ച മാസം 3 മാസം വർഷം 10 വർഷം
   വിനിമയ നിരക്ക് ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ (CVE) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

കറൻസി കൺവേർട്ടർ ചെക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ

ചെക്ക് (CZK) ലേക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ (CVE)
1 ചെക്ക് 4.38 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ
5 ചെക്ക് 21.92 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ
10 ചെക്ക് 43.85 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ
25 ചെക്ക് 109.62 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ
50 ചെക്ക് 219.24 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ
100 ചെക്ക് 438.49 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ
250 ചെക്ക് 1 096.22 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ
500 ചെക്ക് 2 192.44 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ

ഇന്ന്, 10 ചെക്ക് 43.85 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ. 109.62 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ നായി നിങ്ങൾക്ക് 25 ചെക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയും. . 50 ചെക്ക് ചെലവ് 219.24 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. കറൻസി കൺവെർട്ടർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നു 438.49 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ എന്നതിനായി 100 ചെക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് 1 096.22 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, കേപ് വെർഡെ ൽ അവ 250 ചെക്ക്. കറൻസി കൺവെർട്ടർ ഇന്ന് നൽകുന്നു 2 192.44 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ എന്നതിനായി 500 ചെക്ക്.

   ചെക്ക് ലേക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ വിനിമയ നിരക്ക്

ചെക്ക് ലേക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ഇന്ന് അത് 25 ഫെബ്രുവരി 2020

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
25.02.2020 4.329856 -0.079438 ↓
24.02.2020 4.409293 -0.023617 ↓
23.02.2020 4.432911 -
22.02.2020 4.432911 0.049085 ↑
21.02.2020 4.383825 -0.055523 ↓

ചെക്ക് മുതൽ കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ വരെ 25 ഫെബ്രുവരി 2020 ന് 4.329856 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ. ചെക്ക് മുതൽ കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ ലേക്ക് 24 ഫെബ്രുവരി 2020 - 4.409293 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ. 23 ഫെബ്രുവരി 2020, 1 ചെക്ക് = 4.432911 കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പരമാവധി ചെക്ക് മുതൽ കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ നിരക്ക് 23.02.2020 എന്നതിലായിരുന്നു. ചെക്ക് മുതൽ കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ വരെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിനിമയ നിരക്ക് 25.02.2020 എന്നതിലായിരുന്നു.

   ചെക്ക് ലേക്ക് കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ചെക്ക്, കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ കറൻസി ചിഹ്നങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും

ചെക്ക് കറൻസി ചിഹ്നം ചെക്ക് മണി ചിഹ്നം: Kč. ചെക്ക് സംസ്ഥാനം: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്. ചെക്ക് കറൻസി കോഡ് CZK. ചെക്ക് നാണയ: heller.

കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ കറൻസി ചിഹ്നം കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ മണി ചിഹ്നം: $ or Esc. കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ സംസ്ഥാനം: കേപ് വെർഡെ. കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ കറൻസി കോഡ് CVE. കേപ് വെർഡെ എസ്ക്യുഡോ നാണയ: centavo.