കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
ന് യുഎൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ ഡാറ്റ 05/04/2020 13:33

മാറ്റുക ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക്

ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക് പരിവർത്തനം. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് വിലയിൽ കറൻസി വിനിമയ വിപണിയിൽ.
1 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് = 1.64 ചെക്ക്

ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നെ ചെക്ക് ലേക്ക് നിലവിലെ നിലവിലെ നിരക്കിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നെ ചെക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ശരാശരി മൂല്യം കാണിക്കുന്നു. ഇത് കറൻസി വിനിമയ നിരക്കിന്റെ റഫറൻസാണ്. 1 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ഇപ്പോൾ 1.64 ചെക്ക് ന് തുല്യമാണ്. 1 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 0 ചെക്ക് ഉയർന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നിരക്ക് ചെക്ക് നെതിരെ 0 ഒരു ശതമാനം പോയിന്റിന്റെ നൂറിലൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

മാറ്റം
മാറ്റുക

വിനിമയ നിരക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക്

ഒരാഴ്ച മുമ്പ്, ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 1.58 ചെക്ക് ന് വാങ്ങാം. ഒരു മാസം മുമ്പ്, ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 1.49 ചെക്ക് നായി വാങ്ങാം. ഒരു വർഷം മുമ്പ്, ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 1.30 ചെക്ക് ന് വിൽക്കാൻ കഴിയും. വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചാർട്ട് പേജിലുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ, ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് 3.49% മാറ്റി. 25.38% പ്രതിവർഷം - ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം.

മണിക്കൂർ ദിവസം ആഴ്ച മാസം 3 മാസം വർഷം 10 വർഷം
   വിനിമയ നിരക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് (EGP) ലേക്ക് ചെക്ക് (CZK) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

കറൻസി കൺവേർട്ടർ ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ചെക്ക്

ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് (EGP) ലേക്ക് ചെക്ക് (CZK)
1 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 1.64 ചെക്ക്
5 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 8.18 ചെക്ക്
10 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 16.35 ചെക്ക്
25 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 40.88 ചെക്ക്
50 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 81.76 ചെക്ക്
100 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 163.53 ചെക്ക്
250 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 408.81 ചെക്ക്
500 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 817.63 ചെക്ക്

10 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നായുള്ള കറൻസി കൺവെർട്ടർ 16.35 ചെക്ക്. ഇന്ന്, 25 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് 40.88 ചെക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് 50 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് ൽ അവ 81.76 ചെക്ക്. 100 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നായുള്ള കറൻസി കൺവെർട്ടർ 163.53 ചെക്ക്. ഇന്ന്, 408.81 ചെക്ക് ന് 250 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്. 500 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നായുള്ള കറൻസി കൺവെർട്ടർ 817.63 ചെക്ക്.

   ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക്

ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക് ഇന്ന് അത് 05 ഏപ്രിൽ 2020

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
05.04.2020 1.537612 -
04.04.2020 1.537612 -0.019297 ↓
03.04.2020 1.556908 -0.033561 ↓
02.04.2020 1.590469 0.009641 ↑
01.04.2020 1.580829 -0.021608 ↓

1 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് ഇപ്പോൾ 5 ഏപ്രിൽ 2020 - 1.537612 ചെക്ക്. 4 ഏപ്രിൽ 2020, 1 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് = 1.537612 ചെക്ക്. 3 ഏപ്രിൽ 2020, 1 ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ചെലവ് 1.556908 ചെക്ക്. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പരമാവധി ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് നിരക്ക് 02.04.2020 എന്നതിലായിരുന്നു. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മുതൽ ചെക്ക് വരെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിനിമയ നിരക്ക് 05.04.2020 എന്നതിലായിരുന്നു.

   ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് ലേക്ക് ചെക്ക് വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട്, ചെക്ക് കറൻസി ചിഹ്നങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും

ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് കറൻസി ചിഹ്നം ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് മണി ചിഹ്നം: £ (₤), ج.م. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് സംസ്ഥാനം: ഈജിപ്ത്. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് കറൻസി കോഡ് EGP. ഈജിപ്ഷ്യൻ പൌണ്ട് നാണയ: piastre.

ചെക്ക് കറൻസി ചിഹ്നം ചെക്ക് മണി ചിഹ്നം: Kč. ചെക്ക് സംസ്ഥാനം: ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്. ചെക്ക് കറൻസി കോഡ് CZK. ചെക്ക് നാണയ: heller.