കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ അപ്ഡേറ്റ് 19/11/2019 16:30

മാറ്റുക ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ

ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ പരിവർത്തനം. ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇപ്പോൾ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ വിലയിൽ കറൻസി വിനിമയ വിപണിയിൽ.
100 ഇന്ത്യൻ രൂപ = 1.39 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
+2.03 * 10-5 (+0.15%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

ഇന്ത്യൻ രൂപ നെ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ശരാശരി മൂല്യം കാണിക്കുന്നു. വിശ്വസനീയമായ ഡാറ്റാബേസുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ രൂപ ൽ നിന്ന് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ. ഇത് കറൻസി വിനിമയ നിരക്കിന്റെ റഫറൻസാണ്. 1 ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇപ്പോൾ 0.013919 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ന് തുല്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് ഉയർന്നു. ഇന്ത്യൻ രൂപ നിരക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ നെതിരെ 15 ഒരു ശതമാനം പോയിന്റിന്റെ നൂറിലൊന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

മാറ്റം
മാറ്റുക

വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ

ആറുമാസം മുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ രൂപ 0.014382 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ന് വിൽക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വർഷം മുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ രൂപ 0.014153 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ന് വിൽക്കാൻ കഴിയും. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ രൂപ 0.014685 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ന് വാങ്ങാം. ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ സൗകര്യപ്രദമാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപ ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ആഴ്‌ചയിലെ മാറ്റം -0.35% ആണ്. മാസത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ വിനിമയ നിരക്ക് -1% മാറ്റി.

മണിക്കൂർ ദിവസം ആഴ്ച മാസം 3 മാസം വർഷം 10 വർഷം
   വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR) ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ (USD) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

കറൻസി കൺവേർട്ടർ ഇന്ത്യൻ രൂപ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ

ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR) ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ (USD)
100 ഇന്ത്യൻ രൂപ 1.39 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
500 ഇന്ത്യൻ രൂപ 6.96 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
1 000 ഇന്ത്യൻ രൂപ 13.92 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
2 500 ഇന്ത്യൻ രൂപ 34.80 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
5 000 ഇന്ത്യൻ രൂപ 69.60 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
10 000 ഇന്ത്യൻ രൂപ 139.19 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
25 000 ഇന്ത്യൻ രൂപ 347.98 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
50 000 ഇന്ത്യൻ രൂപ 695.96 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ

നിങ്ങൾക്ക് 10 ഇന്ത്യൻ രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ദ്വീപുകൾ ൽ അവ 0.14 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. നിങ്ങൾക്ക് 25 ഇന്ത്യൻ രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ദ്വീപുകൾ ൽ നിങ്ങൾക്ക് 0.35 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. ഇന്ന്, 0.70 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ന് 50 ഇന്ത്യൻ രൂപ. 100 ഇന്ത്യൻ രൂപ ചെലവ് 1.39 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് 3.48 USD = 250 INR. 500 ഇന്ത്യൻ രൂപ നായുള്ള കറൻസി കൺവെർട്ടർ 6.96 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ.

   ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ വിനിമയ നിരക്ക്

ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ന് അത് 19 നവംബര് 2019

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
19.11.2019 0.013933 -3.59 * 10-6
18.11.2019 0.013936 -
17.11.2019 0.013936 -
16.11.2019 0.013936 4.03 * 10-5
15.11.2019 0.013896 -4.05 * 10-5

ഇന്ന് 0.013933 USD = 500 INR. ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ വരെ 18 നവംബര് 2019 ന് 0.013936 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. 17 നവംബര് 2019, 1 ഇന്ത്യൻ രൂപ = 0.013936 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പരമാവധി INR / USD നിരക്ക് 18.11.2019 എന്നതിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് 15 നവംബര് 2019 - 0.013896 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ.

   ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ഇന്ത്യൻ രൂപ, യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ കറൻസി ചിഹ്നങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും

ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി ചിഹ്നം ഇന്ത്യൻ രൂപ മണി ചിഹ്നം: Rs. ഇന്ത്യൻ രൂപ സംസ്ഥാനം: ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി കോഡ് INR. ഇന്ത്യൻ രൂപ നാണയ: അഭിസംഭോധനം.

യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ കറൻസി ചിഹ്നം യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ മണി ചിഹ്നം: $. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ സംസ്ഥാനം: ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ദ്വീപുകൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര പ്രദേശം, കിഴക്കൻ ടിമോർ, മാർഷൽ ദ്വീപുകൾ, മൈക്രോനേഷ്യ, പലാവു, ഉത്തര മരിയാന ദ്വീപുകൾ, യു.എസ്.എ, തുർക്കി ആൻഡ് കൈക്കോസ് ദ്വീപുകൾ, ഇക്വഡോർ. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ കറൻസി കോഡ് USD. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ നാണയ: ശതമാനം.