കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ അപ്ഡേറ്റ് 03/08/2020 17:34

മാറ്റുക ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ

ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ പരിവർത്തനം. ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇപ്പോൾ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ വിലയിൽ കറൻസി വിനിമയ വിപണിയിൽ.
100 ഇന്ത്യൻ രൂപ = 1.33 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
-8.06 * 10-5 (-0.61%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

ഇന്ത്യൻ രൂപ നെ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ രൂപ നെ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ആക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ശരാശരി മൂല്യം കാണിക്കുന്നു. ഓപ്പൺ സോഴ്‌സുകളിൽ നിന്ന് നൽകിയ കറൻസി കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ. 1 ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇപ്പോൾ 0.013265 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ന് തുല്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ രൂപ നിരക്ക് ഇന്നലെ മുതൽ കുറയുന്നു. 1 ഇന്ത്യൻ രൂപ ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 0.013265 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

മാറ്റം
മാറ്റുക

വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ

ഒരാഴ്ച മുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ രൂപ 0.013362 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ന് വാങ്ങാം. അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ രൂപ 0.015659 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ എന്നതിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. പത്ത് വർഷം മുമ്പ്, ഇന്ത്യൻ രൂപ 0.014106 0 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ന് വാങ്ങാം. വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ചാർട്ട് പേജിലുണ്ട്. -0.72% - ആഴ്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിൽ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് മാറ്റം. ഇന്ത്യൻ രൂപ ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് -5.96% ആണ്.

മണിക്കൂർ ദിവസം ആഴ്ച മാസം 3 മാസം വർഷം 10 വർഷം
   വിനിമയ നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR) ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ (USD) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

കറൻസി കൺവേർട്ടർ ഇന്ത്യൻ രൂപ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ

ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR) ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ (USD)
100 ഇന്ത്യൻ രൂപ 1.33 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
500 ഇന്ത്യൻ രൂപ 6.63 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
1 000 ഇന്ത്യൻ രൂപ 13.27 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
2 500 ഇന്ത്യൻ രൂപ 33.16 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
5 000 ഇന്ത്യൻ രൂപ 66.33 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
10 000 ഇന്ത്യൻ രൂപ 132.65 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
25 000 ഇന്ത്യൻ രൂപ 331.63 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ
50 000 ഇന്ത്യൻ രൂപ 663.26 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ

നിങ്ങൾക്ക് 0.13 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ദ്വീപുകൾ ൽ അവ 10 ഇന്ത്യൻ രൂപ. ഇന്ന്, 25 ഇന്ത്യൻ രൂപ 0.33 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. നിങ്ങൾക്ക് 50 ഇന്ത്യൻ രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ദ്വീപുകൾ ൽ നിങ്ങൾക്ക് 0.66 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. 1.33 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ നായി നിങ്ങൾക്ക് 100 ഇന്ത്യൻ രൂപ വിൽക്കാൻ കഴിയും. . 250 ഇന്ത്യൻ രൂപ, 3.32 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന്, 6.63 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ന് 500 ഇന്ത്യൻ രൂപ.

   ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ വിനിമയ നിരക്ക്

ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ന് അത് 03 ആഗസ്റ്റ് 2020

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
03.08.2020 0.013366 -
02.08.2020 0.013366 -
01.08.2020 0.013366 3.59 * 10-6
31.07.2020 0.013362 -7.31 * 10-6
30.07.2020 0.013369 7.68 * 10-6

1 ഇന്ത്യൻ രൂപ മുതൽ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇപ്പോൾ 3 ആഗസ്റ്റ് 2020 - 0.013366 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. 2 ആഗസ്റ്റ് 2020, 1 ഇന്ത്യൻ രൂപ ചെലവ് 0.013366 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. 1 ആഗസ്റ്റ് 2020, 1 ഇന്ത്യൻ രൂപ ചെലവ് 0.013366 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. 31 ജൂലൈ 2020, 1 ഇന്ത്യൻ രൂപ = 0.013362 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. ലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ INR / USD നിരക്ക് 31.07.2020.

   ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

ഇന്ത്യൻ രൂപ, യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ കറൻസി ചിഹ്നങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും

ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി ചിഹ്നം ഇന്ത്യൻ രൂപ മണി ചിഹ്നം: Rs. ഇന്ത്യൻ രൂപ സംസ്ഥാനം: ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി കോഡ് INR. ഇന്ത്യൻ രൂപ നാണയ: അഭിസംഭോധനം.

യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ കറൻസി ചിഹ്നം യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ മണി ചിഹ്നം: $. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ സംസ്ഥാനം: ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ദ്വീപുകൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര പ്രദേശം, കിഴക്കൻ ടിമോർ, മാർഷൽ ദ്വീപുകൾ, മൈക്രോനേഷ്യ, പലാവു, ഉത്തര മരിയാന ദ്വീപുകൾ, യു.എസ്.എ, തുർക്കി ആൻഡ് കൈക്കോസ് ദ്വീപുകൾ, ഇക്വഡോർ. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ കറൻസി കോഡ് USD. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ നാണയ: ശതമാനം.