കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ അപ്ഡേറ്റ് 06/05/2021 15:58

മാറ്റുക പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ പരിവർത്തനം. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രൂപ വിലയിൽ കറൻസി വിനിമയ വിപണിയിൽ.
1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് = 102.29 ഇന്ത്യൻ രൂപ
-0.28623 (-0.28%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

പരിശോധിച്ച ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിനിമയ നിരക്കുകൾ. എല്ലാ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളും ബാങ്കുകളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് കറൻസി വിനിമയ നിരക്കിന്റെ റഫറൻസാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ. 1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ന്റെ വില ഇപ്പോൾ 102.29 ഇന്ത്യൻ രൂപ ന് തുല്യമാണ്. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ നെതിരെ -28 ഒരു ശതമാനം പോയിന്റിന്റെ നൂറിലൊന്ന് കുറഞ്ഞു.

മാറ്റം
മാറ്റുക

വിനിമയ നിരക്ക് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ

ഒരു വർഷം മുമ്പ്, പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 93.58 ഇന്ത്യൻ രൂപ ന് വാങ്ങാം. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ്, പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 90.59 ഇന്ത്യൻ രൂപ ന് വാങ്ങാം. പത്ത് വർഷം മുമ്പ്, പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 93.58 0 ഇന്ത്യൻ രൂപ എന്നതിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് മുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ വരെയുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് ചാർട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ മാറ്റം ഇന്ത്യൻ രൂപ ആഴ്‌ചയിലെ മാറ്റം -0.92% ആണ്. 9.31% - പ്രതിവർഷം പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിലെ മാറ്റം ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക്.

മണിക്കൂർ ദിവസം ആഴ്ച മാസം 3 മാസം വർഷം 10 വർഷം
   വിനിമയ നിരക്ക് പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് (GBP) ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

കറൻസി കൺവേർട്ടർ പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ഇന്ത്യൻ രൂപ

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് (GBP) ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR)
1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 102.29 ഇന്ത്യൻ രൂപ
5 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 511.47 ഇന്ത്യൻ രൂപ
10 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 1 022.95 ഇന്ത്യൻ രൂപ
25 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 2 557.37 ഇന്ത്യൻ രൂപ
50 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 5 114.75 ഇന്ത്യൻ രൂപ
100 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 10 229.49 ഇന്ത്യൻ രൂപ
250 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 25 573.73 ഇന്ത്യൻ രൂപ
500 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് 51 147.46 ഇന്ത്യൻ രൂപ

1 022.95 ഇന്ത്യൻ രൂപ നായി നിങ്ങൾക്ക് 10 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് വിൽക്കാൻ കഴിയും. . നിങ്ങൾക്ക് 2 557.37 ഇന്ത്യൻ രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ൽ അവ 25 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്. നിങ്ങൾക്ക് 5 114.75 ഇന്ത്യൻ രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ൽ അവ 50 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്. കറൻസി കൺവെർട്ടർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നു 10 229.49 ഇന്ത്യൻ രൂപ എന്നതിനായി 100 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്. കറൻസി കൺവെർട്ടർ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നു 25 573.73 ഇന്ത്യൻ രൂപ എന്നതിനായി 250 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്. 500 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്, 51 147.46 ഇന്ത്യൻ രൂപ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്.

   പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക്

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇന്ന് അത് 06 മേയ് 2021

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
06.05.2021 102.801293 0.185602 ↑
05.05.2021 102.615691 -0.462115 ↓
04.05.2021 103.077806 -
03.05.2021 103.077806 -
02.05.2021 103.077806 -

1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് മുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇപ്പോൾ 6 മേയ് 2021 - 102.801293 ഇന്ത്യൻ രൂപ. 5 മേയ് 2021, 1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് = 102.615691 ഇന്ത്യൻ രൂപ. 4 മേയ് 2021, 1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ചെലവ് 103.077806 ഇന്ത്യൻ രൂപ. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് മുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ വരെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് 04.05.2021 ആയിരുന്നു. 2 മേയ് 2021, 1 പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ചെലവ് 103.077806 ഇന്ത്യൻ രൂപ.

   പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ്, ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി ചിഹ്നങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും

പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് കറൻസി ചിഹ്നം പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് മണി ചിഹ്നം: £ (₤). പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് സംസ്ഥാനം: ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര പ്രദേശം, ബ്രിട്ടൻ, മെയ്ൻ. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് കറൻസി കോഡ് GBP. പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിങ് നാണയ: ചില്ലിക്കാശും.

ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി ചിഹ്നം ഇന്ത്യൻ രൂപ മണി ചിഹ്നം: Rs. ഇന്ത്യൻ രൂപ സംസ്ഥാനം: ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി കോഡ് INR. ഇന്ത്യൻ രൂപ നാണയ: അഭിസംഭോധനം.