കറൻസി കൺവേർട്ടർ, എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ
കറൻസി കൺവേർട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഫോറക്സ് നിരക്ക് ഓൺലൈനിൽ കറൻസി വിനിമയം നിരക്കുകൾ ചരിത്രം
എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ അപ്ഡേറ്റ് 19/11/2019 16:30

മാറ്റുക യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ

യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ പരിവർത്തനം. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രൂപ വിലയിൽ കറൻസി വിനിമയ വിപണിയിൽ.
1 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ = 71.84 ഇന്ത്യൻ രൂപ
-0.104914 (-0.15%)
ഇന്നലെ മുതൽ എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്ക് മാറ്റുകയാണ്

കറൻസി വിനിമയ നിരക്കിന് പ്രതിദിനം ശരാശരി മൂല്യമുണ്ട്. എല്ലാ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളും ബാങ്കുകളിലാണ് നടക്കുന്നത്. വിനിമയ നിരക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ റഫറൻസാണ്. 1 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 71.84 ഇന്ത്യൻ രൂപ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് 1 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ നിരക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ നെതിരെ -15 ഒരു ശതമാനം പോയിന്റിന്റെ നൂറിലൊന്ന് കുറഞ്ഞു.

മാറ്റം
മാറ്റുക

വിനിമയ നിരക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ

ഒരാഴ്ച മുമ്പ്, യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 71.59 ഇന്ത്യൻ രൂപ നായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. ഒരു മാസം മുമ്പ്, യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 71.12 ഇന്ത്യൻ രൂപ ന് വിൽക്കാൻ കഴിയും. മൂന്ന് മാസം മുമ്പ്, യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 71.72 ഇന്ത്യൻ രൂപ എന്നതിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലെ വിനിമയ നിരക്കിന്റെ ഒരു ചാർട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 1.02% - പ്രതിമാസം യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക് വിനിമയ നിരക്കിൽ മാറ്റം. 1.68% - പ്രതിവർഷം യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ന്റെ വിനിമയ നിരക്കിലെ മാറ്റം ഇന്ത്യൻ രൂപ ലേക്ക്.

മണിക്കൂർ ദിവസം ആഴ്ച മാസം 3 മാസം വർഷം 10 വർഷം
   വിനിമയ നിരക്ക് യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ (USD) ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR) ഫോറെക്സ് വിപണിയിൽ ജീവിക്കാൻ

കറൻസി കൺവേർട്ടർ യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപ

യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ (USD) ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR)
1 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 71.84 ഇന്ത്യൻ രൂപ
5 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 359.22 ഇന്ത്യൻ രൂപ
10 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 718.43 ഇന്ത്യൻ രൂപ
25 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 1 796.09 ഇന്ത്യൻ രൂപ
50 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 3 592.17 ഇന്ത്യൻ രൂപ
100 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 7 184.35 ഇന്ത്യൻ രൂപ
250 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 17 960.87 ഇന്ത്യൻ രൂപ
500 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 35 921.75 ഇന്ത്യൻ രൂപ

718.43 ഇന്ത്യൻ രൂപ നായി നിങ്ങൾക്ക് 10 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാം. . ഇന്ന്, 25 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 1 796.09 ഇന്ത്യൻ രൂപ. നിങ്ങൾക്ക് 3 592.17 ഇന്ത്യൻ രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ൽ അവ 50 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. ഇന്ന്, 100 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ 7 184.35 ഇന്ത്യൻ രൂപ. ഇന്ന്, 17 960.87 ഇന്ത്യൻ രൂപ ന് 250 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ. നിങ്ങൾക്ക് 500 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യ ൽ നിങ്ങൾക്ക് 35 921.75 ഇന്ത്യൻ രൂപ.

   യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക്

യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ ഇന്ന് അത് 19 നവംബര് 2019

തീയതി നിരക്ക് മാറ്റം
19.11.2019 71.774498 0.018496 ↑
18.11.2019 71.756002 -
17.11.2019 71.756002 -
16.11.2019 71.756002 -0.208004 ↓
15.11.2019 71.964006 0.209029 ↑

ഇന്ന് 500 USD = 71.774498 INR. 18 നവംബര് 2019, 1 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ = 71.756002 ഇന്ത്യൻ രൂപ. 17 നവംബര് 2019, 1 യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ = 71.756002 ഇന്ത്യൻ രൂപ. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ പരമാവധി USD / INR വിനിമയ നിരക്ക് 15.11.2019 എന്നതിലായിരുന്നു. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ മുതൽ ഇന്ത്യൻ രൂപ ലെ വിനിമയ നിരക്ക് 18.11.2019.

   യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ ലേക്ക് ഇന്ത്യൻ രൂപ വിനിമയ നിരക്ക് ചരിത്രം

യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ, ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി ചിഹ്നങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും

യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ കറൻസി ചിഹ്നം യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ മണി ചിഹ്നം: $. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ സംസ്ഥാനം: ബ്രിട്ടീഷ് വെർജിൻ ദ്വീപുകൾ, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര പ്രദേശം, കിഴക്കൻ ടിമോർ, മാർഷൽ ദ്വീപുകൾ, മൈക്രോനേഷ്യ, പലാവു, ഉത്തര മരിയാന ദ്വീപുകൾ, യു.എസ്.എ, തുർക്കി ആൻഡ് കൈക്കോസ് ദ്വീപുകൾ, ഇക്വഡോർ. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ കറൻസി കോഡ് USD. യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ നാണയ: ശതമാനം.

ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി ചിഹ്നം ഇന്ത്യൻ രൂപ മണി ചിഹ്നം: Rs. ഇന്ത്യൻ രൂപ സംസ്ഥാനം: ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യൻ രൂപ കറൻസി കോഡ് INR. ഇന്ത്യൻ രൂപ നാണയ: അഭിസംഭോധനം.